Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente in Eefde

Wij willen een open en verbindende kerkgemeenschap zijn, midden in het dorp. Iedereen is welkom en iedereen is uitgenodigd mee te doen! Op deze website vindt u wie wij zijn, welke activiteiten er zijn, het (laatste) nieuws, informatie over de kerkdiensten en ook hoe we georganiseerd zijn.Wij denken en geloven dat we als mensen samen verantwoordelijkheid hebben voor deze wereld en voor elkaar. We laten ons inspireren door de Bijbel, de bron van geloof in het leven. God heeft zich aan ons -mensen- verbonden. Het is van waarde stil te staan bij de dingen die er echt toe doen in het leven van alledag, samen dingen te doen en er voor elkaar te zijn. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in de Ontmoetingskerk als plaats van Ontmoeting en Inspiratie.

Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst. Daarnaast zijn er andere activiteiten, zoals koffie- en thee-ontmoetingen, tentoonstellingen, concerten, gespreksgroepen, lezingen en informatieavonden en acties. Deze activiteiten worden georganiseerd door een aantal taak- en werkgroepen (pastoraat, diaconie , ontmoeting en inspiratie, duurzaamheid, kerk en samenleving en de tuinwerkgroep ). Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beheer. In 2020 hebben de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking van beide gemeenten te intensiveren. 

De aanwezigheid van de kerk als ‘’Huis van waarden” draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Ook andere verenigingen en instellingen dragen daaraan bij.  Daarom stellen we ons gebouw beschikbaar voor dorpsactiviteiten, al of niet in combinatie met ’t Hart.

We hebben samen met de gemeente van Gorssel/Epse een verkenning gedaan van onze toekomst en in 2022 het profiel vastgesteld van een gezamenlijk te beroepen predikant en van twee te werven kerkelijk werkers. Vanaf 22 januari 2023 is ds. Gertjan de Pender werkzaam in beide gemeenten. Over de werving van een kerkelijk werker zal later in dit jaar worden besloten

Graag houden we ons aanbevolen voor nieuwe ideeën.

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Eefde

(februari 2023)