Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie 


De aanwezigheid van de kerk in het dorp is geen vanzelfsprekendheid. Het is wat we er met elkaar van maken. Veel mensen zijn als vrijwilliger actief. We zouden graag zien dat meer mensen geïnteresseerd zijn om wat te doen. Neem gerust contact op! 


Onze activiteiten zijn georganiseerd in verschillende taakgroepen en enkele werkgroepen. 
Taakgroep:  Pastoraat
Taakgroep:  Vieren
Taakgroep:  Ontmoeting, inspiratie en leren
Taakgroep:  Diaconie  (kerkordelijk: “College van Diakenen”, tevens juridische rechtspersoon)
Taakgroep:  Kerk en dorp
Taakgroep:  Beheer (kerkordelijk: ”College van Kerkrentmeesters”)
Taakgroep:  Communicatie

Het bestuur van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. 
In het bestuur/de kerkenraad  zitten:
mw. B. Aalderink, ouderling - voorzitter *)
dhr. E. Groen, ouderling - voorzitter *)
mw. G. Janssen, ouderling - scriba *)
dhr. ds. G. de Pender, predikant *)
mw. R. Simonis, ouderling pastoraat
mw. M. Fomenko, ouderling pastoraat
mw. G. Thiemann, ouderling kerkrentmeester
dhr. J. Zoerink, diaken*)
mw. H. Groeneveld, diaken

*) leden dagelijks bestuur
 

 CONTACT-gegevens (klik hier)

 

Beleidsdocumenten: 
Gezamenlijke toekomstverkenning Eefde, Gorssel/Epse, nov. 2019
Beleidsplan 2018-2022 
Plaatselijke regeling 2016