Bestuur en organisatie

 • Agenda

  nov
  28
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  dec
  5
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  Zondag 28 november 10.00 uur. 1e zondag van Advent. Annunciatie – een grootse aankondiging. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: mevrouw ds. M. Bassa uit Voorst. Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Gorssel/Epse. In verband met corona zijn de diensten voorlopig zonder bezoekers. Voor de foto: lees meer .........

Bestuur en organisatie 


De aanwezigheid van de kerk in het dorp is geen vanzelfsprekendheid. Het is wat we er met elkaar van maken. Veel mensen zijn als vrijwilliger actief. We zouden graag zien dat meer mensen geïnteresseerd zijn om wat te doen. Neem gerust contact op! 


Onze activiteiten zijn georganiseerd in verschillende taakgroepen en enkele werkgroepen. 
Taakgroep:  Pastoraat en eredienst
Taakgroep:  Ontmoeting, inspiratie en leren
Taakgroep:  Diaconie  (kerkordelijk: “College van Diakenen”, tevens juridische rechtspersoon)
Taakgroep:  Kerk en samenleving
Taakgroep:  Beheer (kerkordelijk: ”College van Kerkrentmeesters”)
Taakgroep:  Communicatie

Het bestuur van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. 
In het bestuur/de kerkenraad  zitten:
mw. T. Drewes, voorzitter*)
mw. G. Janssen en mw. M. Adriaanse, ouderlingen-secretaris*)
predikant: vacature
mw. R. Simonis, ouderling pastoraat
mw. J. Bouwhuis, ouderling pastoraat
mw. M. Fomenko, ouderling (eredienst)
dhr. E. Brouwer, ouderling-kerkrentmeester*)
mw. G. Thiemann, ouderling kerkrentmeester
dhr. J. Zoerink, diaken*)
mw. H. Groeneveld, diaken
dhr. J. Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester

*) leden dagelijks bestuur
 

 CONTACT-gegevens (klik hier)

 

Beleidsdocumenten: 
Gezamenlijke toekomstverkenning Eefde, Gorssel/Epse, nov. 2019
Beleidsplan 2018-2022 
Plaatselijke regeling 2016