Scenario fulltime predikant en 2 parttime kerkelijk werkers voor de Protestantse Gemeenten Eefde en Gorssel/Epse

 

Wie

Speerpunt(en)

Overige aandachtsgebieden

Kwaliteiten

Predikant fulltime

Jeugd en middengroepen

(verbinding met de generaties)

Voorgaan in vieringen

Ontmoeting & Inspiratie & Leren

Communicatieve vaardigheden, ook digitaal, sociale media

Geloofsverhalen vertalen naar deze tijd

Pastoraal sterk

Open voor experimenteren, nieuwe vormen van gemeente-zijn 

Creatief in verschillende vormen van inspireren en leren

Liturgisch veelzijdig en creatief

Kerkelijk werker 1 

( 2,5 dag )

Kerk in het dorp

(verbinding met het dorp)

Diaconaat

Organisatorisch talent

Creatief

Netwerker

Diaconale grondhouding

Communicatieve vaardigheden, sociale media    

Bekend met dorpscultuur

Kerkelijk werker 2 

( 2,5 dag )

Pastoraat/ omzien naar elkaar (verbinding met elkaar)

Crisis pastoraat, pastoraat bij rouw

Empathisch, inlevingsvermogen

Pastoraal getraind en daadwerkelijk mensen bezoeken

Inspirerend voor vrijwilligers in het pastoraat

Preekconsent

Gemeenteleden

   Taakgroepen

   Werkgroepen

   Coördinatieteam

   Kerkenraden

Samenwerking (verbinding tussen de twee gemeenten)

Gemeente zijn in al zijn facetten:

Gemeenteleden zijn actief in de verschillende aandachtsgebieden

 

 

  • Afhankelijk van de kandidaten, kan er later (bij de werving) nog flexibel gekozen worden binnen de overige aandachtsgebieden
  • De kandidaten dienen aanvullend te zijn op elkaar (samenhang)
  • Tenminste één persoon uit het team is sterk in organiseren en/of het toerusten en coachen van vrijwilligers
  • Kandidaten ‘moeten’ zich in beide gemeenten (bij de verschillende vierplekken) thuis kunnen voelen