Ontmoeting, inspiratie en leren

Zomerleerhuis op de volgende woensdagen: 15 mei, 19 juni, 17 juli, 14 augustus en 18 september van 10-12 uur in de Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk
- Opgave bij ds. D. van Doorn, Beekweide 12, tel. 0575 431221

 

Zomerleerhuis: het eerste scheppingsverhaal beschouwd als: ‘een Love-  en protestsong ineen’

 

Voor de derde keer gaat het zomerleerhuis van start en wel over het eerste scheppingsverhaal in Genesis 1:1 – Genesis 2:4a. Dit wordt ook wel het ‘zeven-dagenlied’ genoemd.

Als er een eerste scheppingsverhaal is, dan moet er ook wel een tweede zijn. Nou dat klopt ook. Dat is wat we noemen het  paradijsverhaal in Genesis 2:4b – Genesis 2 t/m 25. Beiden zijn zozeer verschillend van elkaar dat ze ook niet op de één of andere manier in elkaar zouden passen of in het verlengde van elkaar liggen. Dat neemt niet weg dat elk van beide verhalen een diepe en veelzeggende betekenis hebben en dus hun eigen ‘Waarheid’ hebben!

Sinds Darwin - met z’n evolutietheorie -   liggen beide verhalen sterk onder druk en zijn er veel vruchteloze discussies geweest in kerkelijke kringen: wel of geen schepping in 6 dagen of waren het toch 6 eeuwen, 6 millenniums of anderszins 6 perioden? In onze tijd van fenomenale en kosmologische ontdekkingen door talrijke ruimtesondes is de zeggingskracht van ‘onze scheppingsverhalen’ helemaal verbleekt als nietszeggend geleuter.

Toch zul je nog eens versteld kunnen staan, wat om te beginnen het eerste gedeelte ons weet te vertellen. Ik noem het graag een ‘love- en protestsong ineen! Het is een priesterlijk lied, schitterend opgebouwd bijvoorbeeld met een

refrein met de klinkende woorden: ”het was avond geweest, het was morgen geworden,

de.. dag”. Nog zo’n mooi detail: 7x staat er dat God ‘schept’  en 7x dat Hij ‘maakt’, dat wil zeggen dat God de enige is die scheppen kan (uit niets) en dat Hij ‘maakt’, en wel zó dat de mens hem na kan doen. En dat maakt de mens dus tot medegestaltegever aan de aarde. Dus zoals zo vaak, wordt geloven tegelijkertijd tot ethiek!

 

En wat is nou dat love- en protestachtige?

Het is een kwestie van liefde dat God de wereld schept ten behoeve van de mens -  zodat de mens samen met God op de 7e dag het feest van de Bevrijding kan vieren. Maar… voor in de vrijheid gesteld te (willen) worden, moet je wel moed hebben.

En de priesterschrijver protesteert tegen alle omliggende (en dan vooral Babylonische religies) waarin de mens ‘geknecht’ wordt door wilde natuurkrachten als een blind lot. (Hoe actueel!)

Alles in 7! dagen met het oog op de 8e! dag.

8 is het getal voor ‘poort’… waarnaar toe???

 

Ooit moesten rabbijnen allerlei godsdienstige geschriften bundelen tot één geheel, de Tenach, ons Oude Testament. Wat is er dan mooier dan de opmaat tot deze heilige teksten een prachtig loflied te laten zijn!

 

D. van Doorn