Ontmoeting en inspiratie en leren

Jammer, tijdens de zomermaanden is er niets te doen…..!....?

 

Tijdens de 2 corona-jaren kon het niet anders, maar in de periode daarvoor hoorde ik bovenstaande kreet nogal eens. Men miste het onderlinge contact. Immers niet iedereen gaat in de zomerperiode foetsie.
Maar is er wel wat te doen!

Diezelfde corona stond ook een eventueel leerhuis over Jona danig in de weg … en waarom zullen we dat nú dan niet doen? Een kerngroepje heeft zich al gemeld, maar er kunnen er nog meer bij. De eerste datum is door hen vastgesteld en was op 18 mei jl. om 10 uur in de Goedhartkamer. De resterende 3 keer worden in onderling overleg verspreid over juni, juli en augustus (eventueel met een uitloop naar september).

We zijn gewend te spreken over de ‘bijbelboeken’ als het om het oude en nieuwe testament gaat. Wie de moeite neemt om het ‘bijbelboek’ Jona op te zoeken, zal zien dat het geheel slechts 2 bladzijden beslaat, maar… u zult er versteld van staan hoeveel daarover te vertellen is (en hoezeer ‘heidenen’ ook ons kunnen voorgaan in – daadwerkelijk - geloof!)

De 1e keer (18 mei) bestaat uit een inleiding over oa. de plaats van Jona in het oude testament,
de 2e keer: over de mislukte vlucht (Jona 1),

de 3e keer: de prediking in Ninevee,

de 4e keer: over hoe Jona over God en hoe God over Jona denkt (de genade van de humor en de humor over de genade).

 

Indien u interesse heeft, geef dat dan aan mij door.

Mede namens de taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren,

Ds. D. van Doorn,   tel. 43 12 21

 

 

 

 

Expositie geïnspireerd door de geschriften van Bonhoeffer

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij ter dood gebracht.

Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift. (Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- worden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.

 

 

 

Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie en Leren’ in 2020 de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door corona niet mogelijk. In plaats van de tentoonstelling in de kerk hebben we de schilderijen met een gedicht voorbij laten komen in Kerkvenster.  Eén per nummer, dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op de home page van deze website  (  www.pgeefde.nl  )