Ontmoeting en inspiratie

Expositie geïnspireerd door de geschriften van Bonhoeffer

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij ter dood gebracht.

Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift. (Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- worden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.

 

 

 

Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie’ in 2020 de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door corona niet mogelijk. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster.  Eén per nummer, dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op de home page van deze website  (  www.pgeefde.nl  )

Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale.  Wellicht kunnen we daarvoor dan iets bedenken.   gtkadevr@gmail.com  of (0575) 511819.