Kerk en Dorp

De taakgroep 'Kerk en Dorp' zoekt naar bijzondere vormen van vieren die passen bij onze missie van ‘open kerk’-zijn en waardoor ook rand- en buitenkerkelijken aangesproken worden.
In Eefde is sprake van een grote saamhorigheid. Dat is een kracht van deze gemeente. Naast het waardevolle van ‘samen doen’ vraagt ‘samen vieren’ de aandacht.
Kerk & Dorp zoekt naar vormen van vieren die passen bij het ‘open kerk zijn’ in de wereld van vandaag. De taakgroep wil het voortouw nemen bij bijzondere diensten die ook rand- en buitenkerkelijken aanspreken.

Daarnaast wil de taakgroep ondersteuning bieden, vooral bij die activiteiten die gericht zijn op het ‘open kerk’ zijn voor de samenleving.

 

De jaarlijkse activiteiten van de taakgroep omvatten:

  • Het organiseren van minimaal twee alternatieve vieringen in het kader van ‘open kerk zijn’, uitnodigend voor niet reguliere kerkgangers
  • Het mede organiseren van speciale activiteiten, zoals de midwinterbijeenkomst van Eefde
  • Het organiseren van de maandelijkse koffieconcerten op de zondagmorgen
  • Het ondersteunen van andere colleges en taakgroepen bij activiteiten die mede gericht zijn op de (dorps)gemeenschap buiten de kerk. 
  • Verzorgen van ‘De Kerststal’ en andere Kerstactiviteiten voor de jeugd.
  • Halfjaarlijkse contacten met de beide scholen in de gemeente Eefde