Diaconaat

 • Agenda

  nov
  28
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  dec
  5
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  Zondag 28 november 10.00 uur. 1e zondag van Advent. Annunciatie – een grootse aankondiging. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: mevrouw ds. M. Bassa uit Voorst. Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Gorssel/Epse. In verband met corona zijn de diensten voorlopig zonder bezoekers. Voor de foto: lees meer .........

Doel en uitgangspunten
De doelstelling van de diaconie is invulling geven aan de letterlijke betekenis van Diaconie: dienstbaar zijn aan de medemens.
Wij laten ons daarbij leiden door de gerechtigheid en barmhartigheid, die wij in de bijbel herhaaldelijk beschreven zien.
Wij willen oog en oor hebben voor mensen en groepen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken.
De diaconie streeft naar bewustwording van de diaconale gedachte binnen en buiten de kerken, beoogt mensen te stimuleren tot diaconaal handelen.

Diakenen en taakdiakenen
Binnen onze gemeente kent de diaconale raad  2 diakenen en een groep taakdiakenen. Zij voeren samen de bestaande diaconale taken uit.

Activiteiten

 • De financiële zorg voor mensen in knelsituatie wordt beheerd door I.S.B.N. samen met kerken in omliggende plaatsen.
 • De diaconie werkt mee in werkgroep Kerk en vluchteling Zutphen en omstreken. www.kerkenvluchtelingzutphen
 • De diaconie organiseert jaarlijks vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan. 
  www.ikaachterhoekliemers.nl
 • In voor- en najaar wordt er een kledinginzameling voor Oost-Europa gehouden samen met Mevr. te Wierik in Lochem.
 • De diaconie organiseert het verjaardagsfonds.
   

Samenstelling Diaconie
Voorzitter:                                  Dhr. J. Zoerink (diaken).      tel.0653143179   
Diaken                                       Mevr. Henriette Groeneveld 
Secretaris:                                 vacant
Vervangend penningmeester:      Dhr. J. Zoerink.
Financieel administrateur :          Dhr. G. Bannink         g.bannink@kpnmail.nl

 

De zomerlunchbijeenkomst met statushoudersgezinnen

 

Verjaardagsfonds Protestantse gemeente Eefde
Iedereen die jarig is in de gemeente krijgt een brief met foto en een zakje. Hierin kunt u een gift doen als dank voor uw verjaardag.
De fondsgelden worden als volgt verdeeld.

 • 1/3 Deel is bestemd voor Stichting Hulp bij Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel. Dit fonds helpt als er geen helper meer is.
 • Het andere 2/3 deel is bestemd voor:
  • Oikocredit. Dit is een oecumenische ontwikkelingscoöperatie van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door geld dat mensen tijdelijk niet nodig hebben, beschikbaar te stellen voor kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhankelijkheid.
  • het verzorgen van de kerktelefoon.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting, als u een kwitantie wilt is dat mogelijk. Ook collectemunten zijn welkom.

ISBN
Om diverse redenen (o.a. privacy van gemeenteleden) is voor de praktische uitvoering van de 'armenzorg' al jaren geleden door enkele gemeenten in de (voormalige) gemeente Gorssel de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden opgericht.
Deze stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële problemen bij mensen, die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen vallen. De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en met het maatschappelijk werk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken.

U kunt contact opnemen met ISBN via