Communicatie

De taakgroep communicatie verzorgt de volgende items:

 

Kerkbrief
De wekelijkse Kerkbrief is de meest gebruikte en snelle actuele communicatievorm voor de mensen die in de kerk komen. 

Kerkvenster
Kerkvenster is de manier waarmee de gemeenteleden onderling communiceren. De redactie werkt zelfstandig binnen het redactiestatuut. Het blad wordt elke maand in eigen beheer geproduceerd en gedistribueerd onder alle gemeenteleden.

Website
De website is het visitekaartje van de gemeente voor mensen van buiten. Dat zijn voor een deel ook Eefdenaren. Het doel van de website is gemakkelijk toegankelijkheid te bieden tot alle vaste en variabele informatie rond de gemeente.

Huis-aan-huis bladen
De schrijvende pers heeft een groter bereik dan de media die de kerk gebruikt. De huis-aan-huis bladen, vooral De Gids zijn voor ons kerkelijk nieuws belangrijk. 

Nieuwe Media
Alle kerkdiensten worden gestreamd zodat iedereen ons kan bezoeken. Andere nieuwe media spelen in de moderne communicatie een grote rol, maar we geven nu even geen prioriteit aan twitter en facebook.