Kerkbrief

 • Agenda

  jun
  11
  Begint om 10:00
  't Haveke
  jun
  18
  Begint om 10:00
  Protestantse Kerk Gorssel
 • Laatste nieuws

  Zondag 11 juni, 10 uur. Openluchtdienst op landgoed het Haveke, Zutphenseweg 113 in Eefde. Gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeenten van Eefde, Gorssel/Epse, Harfsen, Almen en van de RK geloofsgemeenschap van Joppe. Voorgangers: ds G. de Pender en W. Achtereekte. Bij slecht weer is de dienst in de Ontmoetingskerk in Eefde (200 meter verderop)

K E R K B R I E F
(zondag 28 mei 2023)
Pinksteren

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief
 

Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse in Eefde

 

Voorganger: Ds. Gertjan de Pender             Organist  : Bert van Kooten

Ouderling   : Eduard Groen                           Techniek : Gert Kale

Diaken       : Tjerie Kale                                 Koster    : Gerda kamphuis

Lector        : Tjerie Kale                                 m.m.v. de Cantorij o.l.v. Alyde Touwen

 

 

AANVANG

 

Oefenen Ameni (zie zegen) en Veni Sancte Spiritus (Taizé)

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars(en) met een tekst of een zin (ouderling van dienst)

 

-moment van stilte-

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Drempelgebed: Lied 298

 

Aanwezigen gaan staan

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

V                Onze hulp is in de naam van de Heer

G:               DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V:               Genade zij u en vrede van God, onze Vader

                   en van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest

G:               AMEN.

 

Openingspsalm: Psalm 68:1,3,9

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Kyriegebed  met gezongen acclamatie: 301h (1e keer cantorij, 2e en 3e keer allen)

 

Glorialied: 672:1,2,7

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 11:14-20 (door de lector)

Antwoordlied: 686 (melodie: Gelukkig is het land)

 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-12 (door de lector)

Lied: 679: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 7 allen

 

Overdenking / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied: 689

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen en collecteren door diaken of ouderling van dienst

 

Gebeden (deels gezongen, met acclamatie Venig Sancte Spiritus)

 

Voorzang: Kom Heilige Geest, laat het licht van uw heerlijkheid vanuit de hemel stralen

Allen:

Voorzang: Kom, Vader der armen, kom, oorsprong van alle gaven, kom licht der harten

 

Allen: Veni Sancte Spiritus

 

Voorzang: Gij zijt de ware trooster, brengt vrede diep in ons hart, in hitte brengt koelte,

in ons werk Gij brengt ons verkwikking, geeft kracht in moeilijke tijden

 

Allen: Veni Sancte Spiritus

 

Voorzang: Ontsteek de vlam van uw liefde in ons hart opdat zij straalt zichtbaat voor iedereen

 

Allen: Veni Sancte Spiritus

 

– stil gebed

– Onze Vader

 

Slotlied: 687 – de gemeente gaat staan

 

ZEGEN

 

Ameni

Orgel- of pianospel     

--------------------------------------

 

Kollekten:

Diakonie

U kunt geven voor Kerk in Actie – Zending (zie kerkbladen)

Kerkrentmeesters

Zij vragen uw bijdrage voor Beeld en Geluid.

De bankrekening van zowel Diakonie als Kerkrentmeesters  vindt u in de kerkbladen

 

 

Zondag 4 juni:

In de kerkbladen staat vermeld als voorganger: Ds. Jeroen Muller, Apeldoorn/Beekbergen.

Echter door omstandigheden heeft hij zich afgemeld. In zijn plaats komt nu Ds. Dick Juijn uit Delden.

 

 

Zondag 11 juni: Havekedienst

Omdat er volgende week geen kerkbrief verschijnt volgen hier alvast gegevens over de Havekedienst van 11 juni.

Dienst om 10.00 uur op  landgoed ’t Haveke, Zutphenseweg, Eefde. Ingang in de Schoolstraat.

Thema: Moeder. Voorgangers Ds. Gertjan de Pender en Willem Achtereekte.

M.m.v. Muziekvereniging Juliana uit Almen en het Parochieel koor uit Joppe o.l.v.

Piet Klein Rouweler.

Deze viering is voorbereid door de Protestantse gemeenten van Almen, Harfsen, Eefde, Gorssel/Epse en de RK geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming te Joppe.

Welkom vanaf 9.30 uur voor koffie en thee. Bij slecht weer vindt de viering plaats in de Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde.

 

 

Jaarfeest Trajectum:

Op zaterdag 10 juni a.s. vindt het jaarfeest van Trajectum plaats van 12.30 uur tot 16.30 uur op Groot Hungerink, Meijerinkstraat 12.  U bent van harte welkom.