Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 10 december 2023)

 

Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse, in Eefde

 

 

Voorganger : Ds. Gertjan de Pender

Ouderling    : Rita Simons

Diaken        : Gerrie Bieleman

Lector         : Tjerie Kale

Organist    : Bert van Kooten

Techniek   : Netje Roeterdink en
                    Boudewijn Drewes
Koster        : Gerda Kamphuis

 ORDE VAN DIENST

 

Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.

 

We luisteren in stilte naar het orgelspel.

 

Uitleg symbolische schikking

2e Adventszondag. Weekthema: Op de weg van recht en vrede. Thema: Kuilen dichten. Dagtekst: ‘Maak recht de weg van de Heer’ (Joh. 1:23). Ga mee! Voordat je te lichte wandelschoenen aantrekt, weet dat je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje. Een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land. Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: ‘Maak recht de weg van de Heer.’

Symboliek: De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links. De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht.

 

AANVANG

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars(en) (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam, het aansteken van een kaars, gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Openingspsalm: 80:1,2,3 O God van Jozef, leid ons verder

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

V              Onze hulp is in de naam van de Heer

G:            DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V:             Genade zij u en vrede van God, onze Vader

                en van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest

G:            AMEN.

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Inleiding op de dienst

 

Kyriegebed  beantwoord met lied: 463: 1,2,3,6,7,8 Licht in onze ogen

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 (door de lector)

 

Antwoordpsalm: 103: 1,6,7 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 1:19-28 (door de lector)

 

Acclamatie: 339g Woorden van leven 4 keer:

1 - voorganger, 2 - vrouwen, 3 - mannen, 4 - allen

 

 

Overdenking  / verkondiging

 

Meditatief orgelspel 

 

Lied: 439 Verwacht de komst des Heren

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Gebeden met acclamatie: lied 368a Kom, Heer, en wacht niet langer

 

Afkondiging collectedoelen en collecteren door diaken of ouderling van dienst

 

De kinderen komen terug

 

Slotlied: de aanwezigen gaan staan Lied 444 Nu daagt het in het oosten

 

ZEGEN

 

Amen  (lied 431b)

 

Orgelspel

 

------------------------------

 

 

Collecten

Diaconie: Kerk in Actie - Kinderen in de knel: Myanmar: ontheemde kinderen op weg naar een toekomst. Net over de grens in Thailand worden veel gevluchte kinderen en jongeren uit Myanmar opgevangen. Ze krijgen verzorging en scholing. Zie verder de kerkbladen.

Kerkrentmeesters: Uw bijdragen worden gevraagd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

U kunt nu geven in de collectezakken of thuis via de rekeningnummers, te vinden in de kerkbladen en op de websites.

 

 

Dienst volgende week

Op 17 december, de derde zondag van advent, is de dienst in Gorssel. Voorganger is ds. Arie Broekhuis uit Warnsveld.

 

 

Mededeling van de kerkenraad

Met ingang van januari gaan we definitief de hele orde van dienst met de liederen projecteren. We stoppen dan met de gewone kerkbrief. We maken dan alleen nog een aantal exemplaren in grote letter, met de liederen voluit, voor de mensen die de brief thuisbezorgd krijgen en de kerkgangers die moeite hebben met lezen van het scherm. De 2-wekelijkse nieuwsberichten kunt u dan alleen in de kerkbladen vinden en urgente zaken zullen worden afgekondigd.

 

 

Rectificatie kerstviering

In tegenstelling tot de berichtgeving in de laatste kerkbladen is de kerstviering in

De Borkel niet op 16 december maar op zaterdag 23 december om 15.30 uur.

 

 

Herinnering

Op vrijdag 15 december vanaf half 3 is iedereen welkom voor een groene knutselmiddag in de Ontmoetingskerk. Er is thee met iets lekkers, u kunt een kerstbakje te maken en gezellig samen naar muziek luisteren. De kerstboom wordt opgezet en de stal in gereedheid gebracht door de kinderen van beide scholen.

Op zaterdag 16 december is er van 10.00 tot 12.00 uur een kerstmarkt in de kerkzaal in Gorssel. De bloemengroep biedt kerststukken aan in de vorm van kerstkransen, sterren, graftakken en kerstbakjes. Ook zullen andere kerstartikelen te koop zijn, zoals verlichting, versiering, kaarsen enz. Lekkernijen zijn er ook, waaronder oliebollen.