Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 16 januari 2022)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief  
 

 

Voorganger: Mevr. Swenne Bijzet, Laren

Ouderling   : Bolina Aalderink

Lector         : Marijke Fomenko

Organist      : Tooske Hinloopen

Techniek     : Ymte Groeneveld

Zangondersteuning: Boudewijn Drewes en Paul Zoerink

 

 

ORDE VAN DIENST

 

AANVANG

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aansteken van de kaars(en) (ouderling van dienst)

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

Aanvangslied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

 

Bemoediging en Groet

 

Lied 96: 1 ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’

 

Kyriegebed

 

Glorialied 118: 1 en 2 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’

 

 

RONDOM HET WOORD
 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing Psalm 57

 

Lied 885 ‘Groot is Uw trouw’

 

Tweede Schriftlezing Romeinen 8: 31-39

 

Overdenking / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen (inzameling is bij de uitgang)

 

Gebeden

– stil gebed

– Onze Vader

 

Slotlied 868:1, 4 en 5 ‘Lof zij de Heer’

 

ZEGEN

 

Amen

 

Orgel- of pianospel

 

 

 

Kollekten:

Diakonie

U kunt geven voor GOVOS Bolivia.

GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht. Al meer dan 25 jaar ondersteunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief centrum in Cochabamba, de derde stad van Bolivia met in totaal 800.000 inwoners. Elke dag worden ongeveer 70 kinderen van 2 tot 6 jaar opgevangen en krijgen les en twee maaltijden per dag. Ook krijgen zo’n 50 kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum.

U  kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

Kerkrentmeesters

Zij vragen uw bijdrage voor PKN, ondersteuning gemeenten.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Voorganger:

A.s. zondag 23 januari 2022 gaat Ds. Jan Kool uit Vorden voor.

 

 

Rectificatie:

Afgelopen zondag is per abuis bij de voorbeden de naam Jan Dijkerman genoemd; dit had moeten zijn Jan Dijkman. Ons excuus daarvoor.