Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 1 oktober 2023)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief
 

Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse in Eefde

 

Voorganger: Mw. Dr. M. de Vries-Schot, Gorssel

Ouderling   : Eduard Groen

Diaken       : Gerrie Bieleman

Lector        : Ko van Raamsdonk

Organist    : Tooske Hinloopen

Techniek   : Netje Roeterdink

Koster       : Gerda Kamphuis

 

 ORDE VAN DIENST

 

Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.

We luisteren in stilte naar het piano- of orgelspel.

 

AANVANG

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars(en) (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam, het aansteken van een kaars, gevolgd door tekst of lied.)

 

Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2  Heer, ik hef mijn hart en handen

 

Bemoediging en groet (vanaf hier voorganger)

Onze hulp is…..

Amen

Aanwezigen gaan zitten

 

Lied: Psalm 25: 3 en 4 Denk aan ’t vaderlijk meedogen

 

Kyriegebed

Afgesloten met gezongen acclamatie: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 2x

 

Loflied 704: 1-3 Dank, dank nu allen God

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Schriftlezing Oude testament: Ezechiël 18: 1-4 en 25-32 (door

de lector)

 

Lied 755: 1 Toch overwint eens de genade

 

Schriftlezing Nieuwe testament: Handelingen 17: 16-34  (door de lector)

 

Lied 755: 2 O welk een vreugde zal het wezen

 

Overdenking / Verkondiging

 

Meditatief piano- of orgelspel

 

Lied 825: 1,2,9 en 10 De wereld is van hem vervuld

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD

 

Afkondiging collectedoelen en collecteren

 

Gebeden

- ……..

- Stil gebed

- Onze Vader

 

Slotlied - de gemeente gaat staan

Lied 837: 1- 4 Iedereen zoekt u, jong of oud

 

Zegen

Amen (Lied 431b)

 

Piano- of orgelspel

 

---------------------------

 

Collecten

Diaconie: ISBN

De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood zitten en geen beroep kunnen doen op de overheid. Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën van de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde, Gorssel, Epse, Harfsen en Almen.

 

Kerkrentmeesters/beheer: Uw bijdragen worden gevraagd voor de verwarming van de kerkelijke gebouwen.

U kunt nu geven in de collectezakken of via de rekeningnummers in de kerkbladen.

 

 

Dienst volgende week

We vieren op 8 oktober in Gorssel. Voorganger is de heer J.W.

Hengeveld uit Almen.

 

Gevonden voorwerpen

Er liggen bovenop de kapstok in de hal verschillende kledingstukken die sinds de vorige winter daar zijn achtergebleven: een pet, een paar bruine handschoenen en en warme wintersjaal. Hetzelfde geldt voor een paar paraplu’s in de bak tegen de Goedhartkamer. Het wordt weer kouder, dus kijk nu of je iets mist. Als de eigenaren ze niet claimen, worden ze ingeleverd bij de volgende kledinginzameling.