Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 26 maart 2023)
5e zondag van de 40-dagentijd

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief
 

Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse in Eefde

 

 

Voorganger: Ds. J. Weijenberg, Harfsen
Ouderling   : Joke Bouwhuis

Diaken       : Gerrie Bieleman

Lector        : Joke Bouwhuis

Organist    : Roel Smit

Techniek   : Gert Kale

Koster       : Gerda Kamphuis

 

  ORDE VAN DIENST

 

Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.

We luisteren in stilte naar het orgel- of pianospel.

 

AANVANG

 

Orgel- of pianospel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars(en) (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Aanvangslied: Lied 84 : 1, 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Lied: 84 : 6 Want God onze Heer, die ons mild

 

Kyriegebed

met gezongen acclamatie:

TZ-Kyrië12(Z2)-treb-achter elkaar

 

Lied: 852 : 1, 2, 3, 4 U komt mij, lieve God, zo nederig nabij

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing (door de lector):   Ezechiël 37 : 1 - 10

 

Lied: 213 : 1, 3, 5 Morgenglans der eeuwigheid

 

Tweede Schriftlezing (door de lector)  Johannes 11 : 1 – 7 / 32 - 44

 

Lied: 943 : 1, 2, 5, 6 God gaat zijn ongekende gang

 

Overdenking  /  verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied: 546 : 1, 3, 4, 5 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen door diaken of ouderling van dienst

 

Gebeden

stil gebed

Onze Vader

 

Slotlied – de gemeente gaat staan Lied 871 : 1, 2, 3, 4

   Jezus zal heersen waar de zon

 

ZEGEN

 

Amen  (gezongen)

 

Orgel- of pianospel

 

--------------------------------------------

 

 

Collecten

Diaconie

Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bangladesh. Kansen creëren voor jongeren.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor afdracht van het quotum.

Zie voor meer info de kerkbladen

 

 

Symbolische schikking voor de veertigdagentijd en Pasen.

Vijfde zondag:Johannes 11:1-4, 17-44 de opwekking van Lazarus … ‘en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.’ (Johannes 11:19).

Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is. De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God. “Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.” Kernwoorden: kringloop van het leven, troost. De krans symboliseert het leven zonder begin en einde.

Cirkel vol. Ogenschijnlijk dode bloemen zijn levende herinneringen. Liefde voor jou!

 

 

Gemeentevergadering

Vandaag na de dienst houden we een gemeentevergadering waarin we o.a. willen weten of u instemt met het voorstel van beide kerkenraden om de diensten om en om in Gorssel en Eefde voort te zetten.

 

 

Dienst volgende zondag

Het rooster voor de komende maanden voor beide gemeenten wordt deze week vastgesteld, na de uitslag van de gemeentevergadering vandaag.

Vanmiddag 15.00 uur“God of Godsbeeld”.

Lezing in de Remonstrantse kerk, Emmastraat 10, Lochem.

Spreker Prof. Dr. Martien Brinkman over zijn boek “Hoe mijn God veranderde”. Entree € 5,-. Zie voor details de poster op het prikbord.

 

 

Herinnering Paaschallenge

A.s. vrijdag 31 maart is er een Paaschallenge voor jongeren vanaf 10 jaar. We gaan een actief spel spelen,verhalen vertellen en luisteren en zeker ook ‘aan tafel’.

Neem een bord of mok mee waarop met een stift geschreven mag worden.

Zin om mee te doen? App even naar Elisa 06-39785836.

Be there!

Groeten van Gertjan en Elisa