Kerkbrief

 • Agenda

  aug
  21
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  aug
  28
  Begint om 10:00
  Protestantse Kerk Gorssel

K E R K B R I E F
(zondag 14 augustus 2022)Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief

 

Voorganger : Drs. Eduard Groen, Eefde

Ouderling    : Rita Simonis

Diaken        : Truus Klein Velderman

Lector         : Ko van Raamsdonk

Organist      : Roel Smit

Techniek     : Ymte Groeneveld

Koster         : Hans Slurink

 

ORDE VAN DIENST

 

Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.

We luisteren in stilte naar het orgel- of pianospel

 

AANVANG

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars(en)  met een tekst of een zin (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.

 

Aanvangslied 216:1, 2 en 3 Dit is een morgen

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

Amen

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Lied 538: 1,3,4, Een mens te zijn op aarde

 

Kyriegebed gezongen 281: 1-5 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

Glorialied 281: 6-10 De zon straalt van uw aangezicht

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing Jeremia 23:23-29

 

Lied 527:1,3,5 Uit uw hemel zonder grenzen

 

Tweede Schriftlezing Lukas 12:49-56

 

Lied 528:1, 2, 3 Omdat Hij niet ver wou zijn

 

Verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied 1010:1-4 Geef vrede, Heer, geef vrede

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen en collecteren door diaken of ouderling van dienst

 

Gebeden

– stil gebed

– Onze Vader  

 

de gemeente gaat staan

 

Slotlied 975: 1,2,3 Jezus roept hier mensen samen

 

ZEGEN

 

Amen (lied 431b)

 

Orgel- of pianospel

 

 

Collecten

Diaconie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor de Leprazending. Lepra treft vooral de allerarmsten. Door vroege opsporing en tijdige behandeling met medicijnen vinden jaarlijks duizenden leprapatiënten herstel en genezing. Ons doel is: in 2035 geen lepra meer. Een haalbaar doel, want Leprazending werkt wereldwijd. We overtuigen overheden om discriminerende wetten te schrappen, we steunen onderzoek, sponsoren ziekenhuizen, trainen jonge patiënten op vakscholen en geven voorlichting aan gemeenschappen.We helpen iedereen, ongeacht achtergrond of religie - in navolging van Jezus.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

Zij vragen uw bijdrage voor Beeld en Geluid. We zijn druk bezig om geld bij elkaar te krijgen om de gewenste investeringen in beeld- en geluidsapparatuur mogelijk te maken. Naast de speciale acties hebben de kerkrentmeesters toegezegd de eerste €10.000 hiervoor vrij te maken.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Voorganger

A.s. zondag 21 augustus gaat ds. Joh. Weijenberg uit Harfsen voor in de dienst.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Berichten

 

Inleverdata voor de kerkmarkt

Op 3 september is er van 10 tot 16 uur een kerkmarkt voor Beeld en Geluid op het Triverseplein vóór de kerk. Vanaf nu kunt u iedere zondagmorgen na de dienst boeken, LP's, singles, puzzels, DVD's en CD's in de hal afgeven voor verkoop op 3 september op de kerkmarkt.

We kunnen desgewest ook spullen bij u ophalen als u dat aanvraagt. We hopen op een rijke oogst!

Namens de werkgroep Beeld en Geluid, Ymte Groeneveld, tel 06 24966473 of ymtegroeneveld@kpnmail.nl.

 

 

Uitje voor alle gemeenteleden op 25 augustus

We hebben namens onze diaconie een uitje georganiseerd, zie ook Kerkvenster van juli en augustus.

Dit keer dicht in de buurt en voor een ieder goed te bereiken. Vervoer kan geregeld worden. Het gaat dit keer vooral om ONTMOETEN.

Er hebben zich al 30 personen aangemeld maar het zou leuk zijn als er nog wat meer bij zouden komen.

Programma:

We starten om 10.30 uur in de Brink, het bijgebouw van de kerk, Hoofdstraat 27 Gorssel met koffie met gebak, en daarna…

Rond 12.30 uur een uitgebreide lunch.

En ’s middags een vrolijke en gezellige middag met als afsluiting een drankje.

Kosten 30 euro per persoon, over te maken op de rekening van de Diaconie (zie onder collecten), met vermelding van ‘reisje’.

Er ligt een inschrijfformulier in de hal.

U kunt zich tot uiterlijk 20 augustus ’22 ook aanmelden bij:

Adrie Kloosterboer            tel. 06 57018193

Jannie Zoerink                  tel. 06 42514064

----------------------------------------------------