Kerkbrief

 • Agenda

  nov
  28
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  dec
  5
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  Zondag 28 november 10.00 uur. 1e zondag van Advent. Annunciatie – een grootse aankondiging. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: mevrouw ds. M. Bassa uit Voorst. Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Gorssel/Epse. In verband met corona zijn de diensten voorlopig zonder bezoekers. Voor de foto: lees meer .........

K E R K B R I E F
(zondag 21 november 2021)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief

 

voorganger   : ds.Hannie van Boggelen

ouderling      : Marijke Fomenko

diaken          : Henriëtte Groeneveld

lector            : Gert Kale

orgel             : Tooske Hinloopen

beeld/geluid  : Paul Zoerink

zang             : Rita Simonis

                      Homme Krol

Dankdienst voor gewas en arbeid

‘Handen’

ORDE VAN DIENST

 

AANVANG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

- moment van stilte -

Aansteken van de kaars(en) 

- aanwezigen gaan staan -

Drempelgebed

- aanwezigen gaan zitten –

 

‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (LB 216: 1 en 2)  

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,

    zingen de vogels, geven hem door.
    Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
    beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

2. Dauw op de aarde,  zonlicht van boven,
    vochtige gaarde, geurig als toen.
    Dank voor gewassen, grassen en bomen,
    al wie hier wandelt, ziet het is goed.


Bemoediging en groet 

 

Kyriegebed

 

Glorialied: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’ (Ps. 8: 1, 3 en 4)

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
    hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
    machtige God, Gij die uw majesteit
    ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
    de maan, de duizend sterren die daar branden,
    wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
    het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?


4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
    een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
    Gij doet hem heersen over zee en land,
    ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.                                                 

 

Inleiding op de dienst -   Handen – dankdag voor gewas en arbeid

 

‘God, die leven hebt gegeven’ (LB 718: 1 en 4)

1. God die leven

    hebt gegeven

    in der aarde schoot,

    alle vrucht der velden

    moeten we U vergelden,-

    dank voor ’t dagelijks brood.

 

4. Wil dan geven,

    dat ons leven

    zelf ook vruchtbaar zij.

    Laat in goede daden

    't woord van uw genade

    opgaan, sterk en vrij.

 

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Schriftlezing: Marcus  7 : 31-37

 

‘Al wat een mens te kennen zoekt’ (LB  848 : 1, 3 en 4)

1. Al wat een mens te kennen zoekt

    aan waarheid en aan zin:
    het ligt verhuld in uw geheim

    dat eind is en begin.

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,

    van harte met verstand-

    doet Gij uw wereld ondergaan

    als maaksel van uw hand.

 

4. Als wij uw sporen bijster zijn,

    Heer, geef ons denken moed;

    leer ons te luisteren naar de Geest

    die doven horen doet.

 

Verkondiging

 

‘Neem mijn leven, laat het Heer’ (LB 912: 1, 2 en 4)

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,

    toegewijd zijn aan uw eer.

    Maak mijn uren en mijn tijd

    tot uw lof en dienst bereid.

 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,

    trouw en vaardig tot uw werk.

    Maak dat ik mijn voeten zet

    op de wegen van uw wet.

 

4. Neem mijn zilver en mijn goud,

    dat ik niets aan U onthoud.

    Maak mijn kracht en mijn verstand

    tot een werktuig in uw hand.

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen                                                                      

 

‘Handen heb je om te geven’  Liederen ter bemoediging 28 / Geroepen om te zingen 94

1. Handen heb je om te geven

    van je eigen overvloed,

    en een hart om te vergeven

    Wat een ander jou misdoet

 

refrein: Open je oren om te horen

           Open je hart voor iedereen

 

2. Ogen heb je om te zoeken

    naar wat mensen nog ontbreekt,

    en een hart om uit te zeggen

    wat een ander moed in spreekt.

 

refrein

 

5. Oren heb je om te horen

    naar een mens die vrede is,

    en een hart om te geloven

    in een geest die liefde is.

 

refrein

Gebeden - stil gebed – Onze Vader 

2. Geef vrede door van hand tot hand

    met liefde, onze redding;
    wees vriendelijk in woord en daad
    bewogen om Gods schepping.

 

4. De sterke, zachte hand zij dank,

    die meer dan troost kan geven:

    als woorden stokken, spreekt de hand

    in vriendschap, steun en zegen.                                                  

                                                 

5. Geef Christus door van hand tot hand,
    zijn liefde schenkt ons leven.
    Geef vrede door, geef haar een kans:
    een schat om uit te delen.

 

ZEGEN

 

Amen (door zangondersteuning)

 

 

 

Kollekten:

Diakonie

U kunt geven voor Solidaridad.

Solidaridad komt in aktie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. “Onze naam is het Spaanse woord voor solidariteit en alles wat we doen is gebaseerd op het geloof dat mensen meer bereiken als ze solidair zijn met elkaar. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Daar maken we ons sinds 1969 hard voor”.

U  kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Protestantse Kerk. Pastoraat: omzien naar elkaar.

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente

zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

 

Vanaf 21 november weer diensten zonder bezoekers

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 10 november besloten dat wij met ingang van 21 november, weer diensten gaan uitzenden zonder bezoekers.

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste de forse stijging van het aantal mensen dat positief getest wordt op corona of ziek is geworden. Dat geldt ook voor onze eigen omgeving: in Eefde horen we van verschillende kanten dat er mensen besmet zijn met het Covid-virus, ook al zijn ze dubbel gevaccineerd.

We zijn als kerk van het begin af aan solidair geweest met de ontwikkelingen in ons dorp. Ook nu willen we, voorzover het in onze macht ligt, het risico vermijden dat een dienst in de Ontmoetingskerk een bron wordt van besmettingen.

Gelukkig kunnen we de zondagse diensten wel blijven uitzenden met een beperkt aantal medewerkers en met toepassing van de corona-regels. En u kunt deze diensten nog steeds online meebeleven door in te schakelen op www.kerkdienstgemist.nl/Eefde. De bijbehorende kerkbrief en orde van dienst zijn te vinden op onze eigen website: www.pgeefde.nl

Het is verdrietig dat het zo moet, maar wij hopen zo onze bijdrage te leveren aan een snelle daling van de besmettingen en een gezondere samenleving.

                                                                                                                            

Voorganger:

A.s. zondag 28 november gaat Ds. Marrit Bassa uit Voorst voor.