Contactgegevens

____________________________________________________

Protestantse Gemeente Eefde: 
scriba: mevrouw G. Janssen-Ebbekink

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
email:       secretarispgeefde@gmail.com
telefoon:  06 49624698

 

Predikant: ds. Gertjan de Pender
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde 
werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend
email:       dependergertjan@gmail.com

Telefoon: 06 42082029

Bijstand in het pastoraat voor het Spijk en de Borkel: ds. Ch. Schokker 
email: shock52@icloud.com              tel. : 06-20444096
 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
Mw. M. Fomenko (ouderling)   tel. 06 41662670
Mw. E. Heijink (ouderling)  tel. 06 51142245

 

____________________________________________________

Verhuur
Voor informatie over de mogelijkheden van het huren van de kerkzaal en/of 
Goedhartkamer en de daarvoor geldende huurprijzen, kunt u contact opnemen met:
Mw. G. Kamphuis, tel 06-15620782, email joopgerda@hotmail.com

___________________________________________________

 

 

Overzicht van contactpersonen: klik hier

 

 

 

 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):  

Protestantse Gemeente Eefde          NL02 RABO 0322 3025 01  t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde               

(ook Kerkvenster en koffieconcerten) 

Collectemunten                                    NL12 RABO 0301 4160 87  t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde

Diaconie, ook verjaardagsfonds        NL79 RABO 0322 3006 30  t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde

Kerkbalans                                             NL79 RABO 0373 7111 15  t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde

Diaconale hulp bijzondere noden    NL37 RABO 0322 365 309  t.n.v.   Interkerk. Stichting Bijzondere Noden