Coronaregels voor de kerkdienst

 • Agenda

  nov
  28
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  dec
  5
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  Zondag 28 november 10.00 uur. 1e zondag van Advent. Annunciatie – een grootse aankondiging. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: mevrouw ds. M. Bassa uit Voorst. Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Gorssel/Epse. In verband met corona zijn de diensten voorlopig zonder bezoekers. Voor de foto: lees meer .........

Met ingang van 1 oktober hanteren we de volgende regels in verband met corona:

 • U hoeft zich van te voren niet meer op te geven voor de dienst, wel blijven we de bezoekers bij binnenkomst registeren ten behoeve van de GGD.
 • De 1,5 meter afstand  is formeel losgelaten. Maar afstand houden blijft belangrijk. De stoelen zijn ruim opgesteld. 
 • Wij verplichten u niet meer om een mondkapje te dragen totdat u op uw stoel zit. U mag dat natuurlijk wel doen, als u zich daardoor veiliger voelt! .
 • We gaan als gemeente weer meezingen, met het uitdrukkelijke verzoek dat op een ingetogen manier te doen, of te neuriën als u dat prettiger vindt. Er is geconstateerd dat hiervoor de ventilatie in de kerkzaal toereikend is bij het aantal bezoekers dat naar de kerk komt.

U kunt de kerkdienst ’s zondags om 10.00 uur  ook via internet volgen op uw tv, computer, laptop, Ipad of smartphone en op elk gewenst ogenblik later terugkijken. Dit kan via kerkdienst gemist,  https://kerkdienstgemist.nl, Klik aan:  Gelderland en Eefde. U kunt ook via de website van de kerk verbinding maken . Op de beginpagina (home-page)  kunt u de kerkdienst aanklikken in de foto. 

Bij de kerkdienst hoort de zondagse kerkbrief. Daarop staat de orde van dienst van die zondag en andere berichten, o.a. over de collecten. De kerkbrief kunt u aanklikken op de beginpagina (home) van deze website. Neem u voor de liederen uw liedboek mee? Ook in de kerk zijn een aantal liedboeken aanwezig. 

Iedere dorpsgenoot kan altijd rekenen op steun door het gebed van de kerk. Voor elke zondag kan voorbede gevraagd worden, via de brievenbus aan de kant van de tuin.

 

Namens de kerkenraad,

Trix Drewes (voorzitter)

Maps Adriaanse (secretaris)

                                                                                                                                                 

Update 1 oktober 2021

_______________________________________________________________________________________________

 

 Corona - Protocol voor kerkdiensten in de Ontmoetingskerk in Eefde

Basisregels

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit houdt in:

 • Kerkgangers worden alleen toegelaten als ze geen gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op een Covid-19 besmetting. Bij twijfel is het raadzaam om zich te laten testen en thuis de eredienst online te volgen.
 • Bij binnenkomst worden de handen ontsmet en er worden geen handen geschud.
 • Er wordt afstand gehouden.
 • Hoesten doet iedereen in de elleboog.

 

Gebruiksplan voor de eredienst

 1. In de kerkzaal kunnen zich maximaal 80 personen ophouden, exclusief de medewerkers.
 2. Bij aankomst gaat u via de zij-ingang naar binnen. Daar wordt u ontvangen door de  gastheer/gastvrouw. Die vraagt aan u of u gezondheidsklachten heeft.
 3. In de hal reinigt u uw handen; op een presentielijst wordt bijgehouden dat u aanwezig bent.
 4. U neemt uw jas mee naar de kerkzaal of houdt deze aan.
 5. U neemt een kerkbrief mee die voor u klaar ligt en een liedboek. U kunt natuurlijk uw eigen liedboek gebruiken. Rollators worden meegenomen in de kerkzaal.
 6. Bij de ingang van de kerkzaal staat de coördinator die u een plaats aanwijst. De stoelen worden van voor naar achteren gevuld. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De stoelen mogen niet verzet worden. U volgt te allen tijde de aanwijzingen van de coördinator op.
 7. Alle betrokkenen bij de eredienst (voorganger, ouderling, diaken, lector, zangers, organist, technicus, koster, coördinator) houden ook tijdens de dienst afstand.
 8. Er worden tijdens de dienst geen handen gegeven.
 9. Tijdens de dienst is er ingetogen gezamenlijke zang. 
 10. De collecten worden aan het einde van de dienst gehouden. Bij het verlaten van de kerk staan er twee collectedozen waarin u uw geld of munten kunt deponeren. U kunt ook rechtstreeks uw bijdragen overmaken door middel van een overboeking naar de rekeningnummers van de kerk of de diaconie die op de kerkbrief staan, onder vermelding van datum en gewenste bestemming.
 11. De bloemengroet namens de gemeente gaat weer door middel van een echt boeket bloemen naar een gemeentelid.
 12. Koffiedrinken en ontmoeting na de dienst is niet mogelijk.
 13. Het bezoek aan een toilet moet tot een minimum beperkt worden. Er liggen doekjes om na de toiletgang de toiletbril, waterkraan en deurknoppen te reinigen.
 14. Na afloop van de dienst wacht u op uw plaats totdat u wordt begeleid naar de uitgang, te beginnen van achteren.

 

      Versie 1 oktober 2021

 

Geplaatst op 01-10-2021