Liturgie kerstavond 2021

 • Agenda

  aug
  21
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  aug
  28
  Begint om 10:00
  Protestantse Kerk Gorssel

ORDE VAN DIENST Kerstnacht 24 december 21.00 uur

Klik hier voor een printvriendelijke versie

 

Voorganger:                Eduard Groen

Ouderling van dienst: Marijke Fomenko

Gebeden:                   Gerda Kamphuis

Lector:                        Trudy Aalderink

Piano/orgel:                Tooske Hinloopen

Dwarsfluit:                  Elly Heijink

Zang:                         Alyde Touwen

Techniek:                   Paul Zoerink

Welkom en mededelingen (Marijke Fomenko)        

 

Aansteken van de kaars                                         

 

Bemoediging (Psalm 131):                                      

Heer niet trots is mijn hart,

Niet hoogmoedig mijn blik,

Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen

    Nee, ik ben stil geworden,

    Ik heb mijn ziel tot rust gebracht

Als een kind op de arm van zijn moeder

Als een kind is mijn ziel in mij

    Israël, hoop op de Heer,

    Van nu tot in eeuwigheid.

 

Openingslied: 483: 1, 2 en 3 Stille nacht, heilige nacht

1. Stille nacht, heilige nacht,

    Davids Zoon, lang verwacht,

    die miljoenen eens zaligen zal,

    wordt geboren in Betlehems stal,

    Hij, der schepselen Heer,

    Hij, der schepselen Heer.

 

2. Hulploos Kind, heilig Kind,

    dat zo trouw zondaars mint,

    ook voor mij hebt G’ U rijkdom
    ontzegd,

    wordt G’ op stro en in doeken gelegd.

    Leer me U danken daarvoor.

    Leer me U danken daarvoor.

 

3. Stille nacht, heilige nacht,

    vrede en heil wordt gebracht,

    aan een wereld, verloren in schuld;

    Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

    Amen, Gode zij eer!

    Amen, Gode zij eer!

Gebed (Gerda Kamphuis)

 

Lied: 478: 1, 2 en 4 Komt, verwondert u hier mensen

1. Komt, verwondert u hier, mensen,

    ziet, hoe dat u God bemint,

    ziet vervuld der zielen wensen,

    ziet dit nieuw geboren kind!

    Ziet, die 't woord is, zonder spreken,

    ziet, die vorst is, zonder pracht,

    ziet, die 't al is, in gebreken,

    ziet, die 't licht is, in de nacht,

    ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,

    wordt verstoten, wordt veracht.

 

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

    hoe men Hem in doeken bindt,

    die met zijne godheid wandelt

    op de vleugels van de wind.

    Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

    zonder teken van verstand,

    die de hemel moet verblijden,

    die de kroon der wijsheid spant.

    Ziet, hoe tere is de Here,

    die 't al draagt in zijne hand.

 

4. O Heer Jesu, God en mense,

    die aanvaard hebt deze staat,

    geef mij wat ik door U wense,

    geef mij door uw kindsheid raad.

    Sterk mij door uw tere handen,

    maak mij door uw kleinheid groot,

    maak mij vrij door uwe banden,

    maak mij rijk door uwe nood,

    maak mij blijde door uw lijden,

    maak mij levend door uw dood!

Lezing Micha 5: 1- 4a (Trudy Aalderink)

 

Toelichting (Eduard Groen)

 

Lied: 498  1, 3 en 4 Bethlehem o uitverkoren stad

1. Betlehem, o uitverkoren stad in ’t veld van Efrata,

    in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua.

    Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

 

3. Hef uw hoofden, kleine mensen, als uw nieuwe koning komt.

    Hij doorbreekt de oude grenzen, Hij maakt recht wat is gekromd.

    Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

 

4. Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint.

    Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit kind.

    Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

 

Lezing Lucas 2:1-8 (Trudy Aalderink)

 

Toelichting (Eduard Groen)

 

Lied 477: 1, 4 en 5  Komt allen tezamen

1. Komt allen tezamen jubelend van vreugde

    komt nu, o komt nu naar Betlehem

    Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren

    Komt, laten wij aanbidden,

    komt, laten wij aanbidden,

    komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

    neem onze liefde in genade aan!

    U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

    Komt, laten wij aanbidden (2x),

    komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

5. Zingt aarde en hemel,

    zingt nu eng’lenkoren,

    zingt alle scharen rondom de troon:

    Glorie aan God en vrede voor de mensen!

    Komt, laten wij aanbidden,

    komt, laten wij aanbidden,

    komt, laten wij aanbidden die koning.

Lezing Lucas 2: 8-13

 

Lied 487: 1 en 2 Eer zij God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen.

    Eer zij God in deze tijd.

    Mensen van het welbehagen

    roept op aarde vrede uit.

    Gloria in excelsis deo.

    Gloria in excelsis deo.

 

2. Eer zij God die onze Vader

    en die onze koning is.

    Eer zij God die op de aarde

    naar ons toe gekomen is.

    Gloria in excelsis deo.

    Gloria in excelsis deo.

Lezing Lucas 2: 15-20

 

Uitleiding (Eduard Groen)

 

Solozang

Hirten Wachen im Feld van Peter Cornelius (Tooske Hinloopen, Alyde Touwen)

Hirten wachen im Feld,

Nacht ist rings auf der Welt,

Wach sind die Hirten alleine.

Die Hirten alleine im Haine.

 

Und ein Engel so licht

Grüßet die Hirten und Spricht:

“Christ, das Heil aller Frommen, ist kommen”

“Das Heil aller Frommen ist kommen!”

 

Engel singt umher:

"Gott im Himmel sei Ehr”

Und den Menschen hienieden sei Frieden”

“Den Menschen hienieden sei Frieden!”

 

Eilen die Hirten fort,

Eilen zum heilgen Ort,

Beten an in den Windlein das Kindlein.

Beten an in den Windlein das Kindlein.

Gebed (Gerda Kamphuis)

 

Lied 503: 1, 2 en 4 Wij staan aan een kribbe

1. Wij staan aan een kribbe,

    aanschouwen de bron,

    de oorsprong der schepping,

    de rijzende zon:

    dit leven zal stralen,

    door God zelf bemind.

    Wij groeten de toekomst,

    gevat in dit Kind.

 

2. Wij lezen Gods wezen

    in het kind dat hier ligt.

    De nacht geeft zijn liefde

    een helder gezicht:

    dit kind, dat ontvlamt

    als een aarzelend vuur,

    wordt licht en geleide

    in ons donkerste uur.

 

4. Hoe diep ook het duister

    waarin Hij verschijnt,

    zijn ster aan de hemel

    heeft alles omlijnd.

    Hij is ons tot lichtbron

    in donkere nacht.

    Het zonlicht van Pasen

    wint hier al aan kracht!

Zegen (Eduard Groen)

 

Amen

 

 

Solozang (Tooske Hinloopen, Elly Heijink, Alyde Touwen)

Joy to the world! The Lord is come.
Let earth receive her King!
Let every heart prepare Him room
and heaven and nature sing
and heaven and nature sing,
and heaven, and heaven and nature sing!

Joy to the world! The Savior reigns.
Let men their songs employ,
while fields and floods,
rocks, hills and plains
repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat the sounding joy!

----------------------------------------------------

 

Collecten

Diaconie

De Kerstcollecten zijn bestemd voor Kerk in Actie - het project ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’

Gammele tenten en extreme weersomstandigheden. Onveiligheid en gebrek aan alles. Geen hoop op een menswaardige toekomst. Zo groeien duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op. Via drie partnerorganisaties uit de Grieks-Orthodoxe kerk helpt Kerk in Actie met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Door uw financiële steun krijgen de kinderen weer hoop op een betere toekomst.

Uw bijdrage zien we graag tegemoet op NL79RABO0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde o.v.v. datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Gastpredikanten, kerkgebouw, kerkbrief en Kerkvenster, abonnement op kerkdienstgemist.nl, ZOOM- vergaderingen: de kosten in deze vacature- en coronatijd zijn zeker niet minder dan anders, daarom dank voor uw steun.

Uw bijdrage kunt u overmaken op NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Prot. Gem. Eefde o.v.v. datum en doel.

 

 

Voorgangers de komende dagen

Op eerste kerstdag, 25 december om 10.00 uur gaat ds. Dick van Doorn voor.
Op zondag 26december om 10.00 uur verzorgt de Taakgroep Eredienst samen met een aantal gemeenteleden de dienst.

Geplaatst op 24-12-2021