Kerken van Eefde en Gorssel/Epse gaan meer samenwerken

Op 4 maart j.l. hebben de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse een coördinatieteam geïnstalleerd. Dat gebeurde online door de beide voorzitters van de kerkenraden.

Het doel van het team is de reeds begonnen samenwerking tussen beide gemeenten te begeleiden en te stimuleren. Het team bestaat uit 2 x drie leden uit de beide kerken en gaat de bestaande colleges, taakgroepen en werkgroepen helpen om meer samen te werken en daardoor elkaar te versterken.

De wens tot grotere samenwerking bestaat al een aantal jaren en heeft, na een toekomstverkenning, in oktober 2020 geresulteerd in de ondertekening van een intentieverklaring om de samenwerking te intensiveren. Ook is besloten om een coördinatieteam in het leven te roepen om het opzetten van gemeenschappelijke projecten te ondersteunen.

Het is in beide gemeenten de wens om er als kerk ook nadrukkelijk voor de dorpen en de omgeving te zijn.

 

Op verschillende gebieden, met name vanuit de diaconie, worden al een tijd projecten in de dorpen en in de regio gemeenschappelijk financieel en met raad en daad ondersteund. Voorbeelden zijn deelname aan het fonds ISBN (Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden), aan IKA (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek), steun aan GOVOS, Stichting Okero en het Jan Brandshuis. Ook is er aandacht voor statushouders in beide dorpen en wordt de voedselbank in Zutphen structureel geholpen.

 

Door de beperkingen van het fysieke contact tussen beide kerkelijke gemeenten in verband met de coronamaatregelen en doordat in 2020 beide gemeenten zonder predikant kwamen te zitten is enige vertraging ontstaan, maar intussen raken we gewend aan het online met elkaar communiceren en gaan we met goede moed en vol hoop op betere tijden de toekomst tegemoet.

 

 

Ondertekening intentieverklaring door de beide voorzitters Trix Drewes en Peter van der Steege

 

Geplaatst op 12-03-2021