Haveke openluchtdienst

26 mei 2024
10:00 tot 11:00

10 uur in Eefde: Openluchtdienst op landgoed Het Haveke in Eefde. Gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeenten van Almen, Harfsen, Eefde en Gorssel/Epse. Voorganger: ds. J. Jonk

Ook dit jaar houden de protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in de voormalige gemeente Gorssel een openluchtdienst. Dat al voor de 20e keer! Vorig jaar woonden 350 belangstellenden deze jaarlijkse bijeenkomst in Eefde bij.

26 mei 2024
10:00 tot 11:00
Locatie
't Haveke
Zutphenseweg 113
Eefde

10 uur in Eefde: Openluchtdienst op landgoed Het Haveke in Eefde. Gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeenten van Almen, Harfsen, Eefde en Gorssel/Epse. Voorganger: ds. J. Jonk

Ook dit jaar houden de protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in de voormalige gemeente Gorssel een openluchtdienst. Dat al voor de 20e keer! Vorig jaar woonden 350 belangstellenden deze jaarlijkse bijeenkomst in Eefde bij.

Haveke openluchtdienst

Zondag 26 mei 2024 Openluchtviering op landgoed ’t Haveke te Eefde

Je naaste buur
De dienst op 26 mei start om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur staan koffie/thee klaar.
Harmonie Gorssel-Eefde en een 30-stemmig gelegenheidskoor zorgen voor de muzikale omlijsting en ondersteunen de samenzang. Ditmaal is er aandacht voor ‘Je naaste buur’. Dit thema past uitstekend in deze tijd, waarin iedereen naar vrede in de wereld verlangt en zeker ook in de directe omgeving. Willem Achtereekte en ds. Jaap Jonk leiden deze dienst in de prachtige omgeving van dit mooie landgoed van de familie Von Wedel. Bij droog weer staat een spektakel gepland, wat uitsluitend in de open lucht kan plaatsvinden. “Dit zal velen verrassen”, volgens de organisatoren.

Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden
Als het KNMI regen verwacht in Eefde, dan wijken de organisatoren met dit evenement uit naar de Eefdese Ontmoetingskerk. De toegang is vrij en ook na de viering is er iets te drinken. Wel vindt er een geldinzameling plaats voor een plaatselijk goed doel. Ditmaal is dit de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN). Ooit werd deze Gorsselse stichting opgericht vanuit de kerkelijke diaconieën om praktische uitvoering van armenzorg gestalte te geven.

De boodschap
Predikant Jaap Jonk vertelt alvast over de inhoud van zijn boodschap: “Die wordt eenvoudig. Als we naar de Bijbelse tien geboden luisteren en ons om de medemens bekommeren, zoals de barmhartige Samaritaan dat deed, is ons leven gewoon veel fijner. En dat is vrij eenvoudig: doe voor een ander wat je wilt dat de ander ook voor jou zou doen. Steek zelf als eerste je hand uit om de ander te ontmoeten en te helpen. Gods liefde, zoals iedereen die mag ervaren, kan ons allemaal helpen het belang daarvan in te zien. Ook al heerst er in de wereld om ons heen soms een enorme hardheid. Wij mogen ons beseffen als je als mens jouw helpende hand uitsteekt het uiteindelijk de uitgestrekte hand van God is. En dat licht ik graag toe.”

Organisatie
De Haveke Dienst wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van Almen, Eefde/Epse/Gorssel en Harfsen en de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming van Joppe.

2023 ds Gertjan de Pender & Willem Achtereekte

Locatie
't Haveke
Zutphenseweg 113
Eefde