Vrouwen in de bijbel. Bijbelstudie met ds. Hannie van Boggelen

25 november 2021
20:00 tot 22:00

Gedurende drie avonden gaan we op zoek naar wat vrouwen in de bijbel ons te vertellen hebben.

25 november 2021
20:00 tot 22:00
Locatie
Ontmoetingskerk Eefde
Schurinklaan 1
Eefde
Website locatie

Gedurende drie avonden gaan we op zoek naar wat vrouwen in de bijbel ons te vertellen hebben.

Vrouwen in de bijbel – bijbelstudie; ds. Hannie van Boggelen

De bijbel een mannenboek, door mannen geschreven en gedomineerd? In veel opzichten is dat zo. Vrouwen treden in de bijbel slechts weinig op de voorgrond, toch is hun rol soms opmerkelijk en verrassend.

Gedurende drie avonden gaan we op zoek naar wat enkele vrouwen in de bijbel ons te vertellen hebben. Op een bijzondere manier kijken we naar deze verhalen: we onderzoeken de bijbeltekst en de vrouwenfiguur die daarin beschreven staat, maar ook realiseren we ons dat een ieder met een eigen achtergrond, een eigen ‘bril’ naar de tekst kijkt. Juist die wisselwerking tussen tekst en lezer maakt dat er een verbinding ontstaat tussen het geschrevene en onze wereld.

Ga jij / gaat u mee op deze ontdekkingstocht?

Na een lange tijd gaan de deuren van de kerk langzaamaan verder open. Voorlopig beperken we ons tot 12 deelnemers, maar als er meer mensen zich aanmelden, zoeken we een oplossing. Van harte welkom!

 

Data: donderdag 28 oktober en donderdag 25 november om 20.00 uur in de Goedhartkamer; datum voor de derde bijeenkomst in overleg met de deelnemers.

 

Voor informatie en aanmelden:

ds. Hannie van Boggelen

hevanboggelen@gmail.com

of tel.: 06 250 44 095


Locatie
Ontmoetingskerk Eefde
Schurinklaan 1
Eefde
Website locatie